Stresshantering

Darkmetoden

En enkel metod som hjälper dig komma ihåg att få med alla delarna i en hälsofrämjande vardag.

3-4-5 metoden

Andningsövning

En andningsövning som kan hjälpa dig att stressa ner och komma ur läget när du känner ångest.

Pausmetoden

En bra metod för dig som är stressade över specifika situationer och vill ta kontroll över dem.

Stresshantering

Vår kropp utsätts för en allt större nivå av långvarig stress i det moderna samhälle som vi lever i idag. Det är därför viktigt att du kan förstå och hantera din nivå av stress för att skapa en hälsofrämjande livsstil.

Stress i sig är inget farligt utan något som genom evolutionen hjälpt oss att överleva. Om vi blev anfallna av en björn i skogen så kunde vårt stressystem se till att vi fick mer kraft och energi. För nu skulle vi antingen fly eller slåss mot björnen. Det kunde också vara så att vi började få slut på mat och då kan stressystemet se till att vi blev mer fokuserade på att skaffa ny mat.

Idag så utsätts vår kropp för stress under längre tid vilket är skadligt för oss och kan leda till livsstilssjukdomar, utmattning och psykisk ohälsa.