ERGONOMI

Handsfree vid datorn

Bra tips vid hemarbete

Tips för dig som jobbar hemma! Under den rådande pandemin är det många som arbetar helt eller delvis hemma.

Ergonomi

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Vikten av en bra ergonomi har fått en större plats nu när allt fler av oss jobbar hemifrån i större utsträckning med bristfälliga förutsättningar. Här i Proaktify så har Katarina Bruck som är en skicklig Ergonom tagit fram handfasta och bra tips och råd till dig att använda i din vardag.

Du hittar bland annat hur din arbetsplats hemma kan se ut rent tekniskt för att inte belasta och slita på kroppen i onödan.  Läs mer om en korrekt arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Vi har även skapat program med pausgympa, samt  förebyggande träning utifrån olika yrkesroller.