Under Torkild Skölds föreläsning fick vi lära oss hur viktigt det är att du kan skilja på sak och person.
 
Du är aldrig misslyckad som person för att du misslyckas med saker, t.ex. dina betyg.
 
Skilj på sak och person. 
 
Torkild gick också igenom vikten av att ta personligt ansvar över sitt eget liv.
 
Led dig själv till att skapa förändring och de bästa förutsättningarna för dig själv och andra.
 
DU är den viktigaste personen i DITT liv.