Straddleputt

Stå stabilt och känn hur du har tyngd och balans på båda fötterna. Påbörja puttrörelsen genom att sätta dig ner/bakåt samtidigt som du drar discen mot magen. 

Vänd nu rörelsen och ställ dig upp och för armen i riktning mot korgen. Släpp discen medan du fortfarande rör dig mot att stå upp. 
 
Tänk på att ha en bibehållen spänning i dina coremuskler och blicken fortsatt fokuserad på ditt siktmärke i korgen genom hela putten.  

TIPS: För att få starkare bålmuskler utför träningsprogrammen “Discgolf – Bålstabilitet” 1-2 ggr/veckan.